Contact

Wij zijn tijdens kantooruren telefonisch bereikbaar. Heeft u een storing buiten kantooruren? Bel dan met onze storingslijn: 058 256 16 59.

Mechanisatiebedrijf Frans van der Veen
Rengersweg 35
9062 EB Oentsjerk
(Friesland)

058 256 18 55 (algemeen)
info@fransvanderveen.nl

Johan van der Veen: 06 51 51 98 87
Jelle Tjepkema: 06 51 23 93 40

Storingslijn (buiten kantooruren)
t 058 256 16 59